การจัดการ 3G

ด้านนายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ไม่อยากให้มองเรื่องดังกล่าวว่าจะทำให้เกิดความล่าช้า แม้ว่าประชาชนจะมีความเห็นตรงกันว่าควรมีระบบ 3 จี ก็ตาม แต่กระบวนการทำให้เกิดระบบ 3 จีนั้น ต้องทำให้ถูกกฎหมายโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน คำวินิจฉัยของผู้ตรวจการฯ เป็นเอกฉันท์มีมติส่งให้ศาลปกครองชี้ขาดเป็นกระบวนการตามกฎหมาย เมื่อมีผู้ร้องยื่นคำร้องเข้ามาที่ผู้ตรวจการฯ ก็ต้องดำเนินการตรวจสอบในคำร้องที่เห็นว่า เป็นเรื่องการใช้อำนาจรัฐในทางปกครองและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการฯ ทั้งนี้ไม่ว่าผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไร ย่อมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลปกครอง ขอให้ทุกฝ่ายยอมรับเพื่อความชัดเจนและเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติต่อไป
พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ  รองประธานกสทช. และประธานกทค.กล่าวว่า เชื่อว่าเป็นไปตามคาดการณ์ไว้ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะ นำเรื่องส่งศาล แต่ต้องการให้หลายฝ่ายเข้าใจประเด็นพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ ฯพ.ศ.2553 ถือว่าเป็นกฎหมายใหม่ ส่วนพ.ร.บ.ก็ให้อำนาจ กทค. อย่างชัดเจน ดังนั้นการวินิจฉัยก็ให้เป็นหน้าที่ของศาลปกครอง หากศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ก็พร้อมปฏิบัติตาม

ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเห็นชอบร่วมกันที่จะเสนอความเห็นเกี่ยว กับการดำเนินการประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าวต่อศาลปกครองเพื่อพิจารณาและ วินิจฉัยว่าเป็นการดำเนินการที่เป็นแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  มาตรการ 47 และพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มาตรการ 45 ประกอบมาตรา 41 วรรค1 และ วรรค 7 หรือไม่ โดยส่งเรื่องให้ศาลปกครองไปแล้ว พร้อมร้องขอให้ไต่สวนฉุกเฉินและขอให้ศาลมีคำสั่งมาตรการคุ้มครองชั่วคราว ด้วยการระงับการออกใบอนุญาต 3จีเอาไว้ก่อนด้วย

ส่วนกรณีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 3 จีให้แก่ 3 บริษัท กำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบพฤติกรรมการเสนอราคาผู้ร่วมประมูล คาดว่าจะขอขยายเวลาออกไปอีก จากเดิมที่กำหนด 15 วัน  คาดว่าผู้เข้าร่วมประมูลจะไม่ฟ้องกลับเนื่องจากเป็นคำสั่งศาลปกครอง แต่หาก กทค. สั่งไม่ให้ใบอนุญาตผู้ประกอบการจึงมีสิทธิ์ฟ้อง
ทั้งนี้ ดีแทค ได้ขออนุญาตจาก กสทช.ทำการทดลองเทคโนโลยี 4 จีระยะ 90 วัน ครบกำหนดวันที่ 9 พ.ย.นี้  ในพื้นที่รอบอาคารจามจุรีสแควร์  และสยามสแควร์ บนคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตซ  ผลการทดลองปรากฎว่า ความเร็วในการดาวน์โหลดทำได้สูงสุด 150 เมกะบิตต่อวินาที  และอัพโหลดได้สูงสุด 50 เมกะบิตต่อวินาที หรือเร็วกว่า 3 จี ประมาณ 5 เท่า  โดยดีแทคมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ สามารถอัพเกรดเครือข่ายทั่วประเทศ จาก 3 จี เป็น 4 จี ได้ภายในเวลา 15 นาที เพียงแค่เปลี่ยนการ์ด 4 จีในตู้สัญญาณ

“ผมถือว่าทำตามหน้าที่ดีที่สุดแล้ว ผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ต้มทำตามคำสั่ง ยืนยันว่าไม่ท้อ เนื่องจากอาสามาทำภารกิจระดับชาติ การลาออกไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นการหนีปัญหา” พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ กล่าว

วันเดียวกัน ดร.ดามพ์ สุคนธทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค  ให้สัมภาษณ์ภายหลังสาธิตการทดลองใช้งานเทคโนโลยี 4 จี แอลทีอี ว่า ดีแทคได้ยืนยันตลอดมาว่า  การประมูล 3 จี นั้นมีการแข่งขันด้านราคาเกิดขึ้นจริง ๆ  ไม่มีการฮั้วประมูลแน่นอน และดีแทคจะยังพูดแบบนี้ต่อไปเพราะเป็นเรื่องจริง

ผู้สื่อข่าวถามว่า หาก กสทช.ไม่สามารถออกใบอนุญาต 3 จี ได้ภายใน 90 วันตามที่กำหนดไว้ ดีแทค จะทำอย่างไร  ดร. ดามพ์ กล่าวว่า ก็หวังว่าจะมีการออกใบอนุญาต 3 จี ภายใน 90 วัน แต่หากไม่เป็นไปตามนั้นก็ยังไม่ได้พิจารณาอะไร ยังมองทุกอย่างในแง่ดีว่า จะเป็นไปตามที่กำหนด